Κωνσταντίνος Μπέλσης, Πόρος 1942: Το χρονικό μιας προδοσίας (έρευνα βασισμένη σε αδημοσίευτο αρχειακό υλικό)