Ελευθερία Αλεξανδρή, […] Η βιωματική εμπειρία του Εμφυλίου Πολέμου (1946-49) στο Νομό Τρικάλων


πλήρης τίτλος:

Ελευθερία  Αλεξανδρή, Οι δικές μας ιστορίες: Η βιωματική εμπειρία του Εμφυλίου Πολέμου (1946-49) στο Νομό Τρικάλων, Πτυχιακή Εργασία, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Μυτιλήνη 2016

==

βλέπε την εργασία εδώ