Ανέστης Ανέστης, Η δράση της Εθνοφυλακής, ΜΑΥ-ΜΑΔ στον Νομό Φλώρινας την περίοδο 1945-1949


πλήρης τίτλος:

Ανέστης Ανέστης, «Η δράση της Εθνοφυλακής, ΜΑΥ-ΜΑΔ στον Νομό Φλώρινας την περίοδο 1945-1949», ανακοίνωση στο συνέδριο: «Η Δυτική Μακεδονία στη δεκαετία 1940-50», ΠΔΜ, Φλώρινα 13 & 14 Οκτωβρίου 2017


===
βλ. την ανακοίνωση εδώ