Ανέστης Ανέστης, Πολεμική Δράση, υποχώρηση, λιποταξία και αυτομολίες κατά τον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο: […]


πλήρης τίτλος:

Ανέστης Ανέστης, Πολεμική Δράση, υποχώρηση, λιποταξία και αυτομολίες κατά τον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο: Η περίπτωση των τριών Συνταγμάτων της Φλώρινας (28ου - 33ου - 90ού), μεταπτυχιακή (διπλωματική) εργασία, ΠΔΜ, Φλώρινα 2018

===
βλ. την εργασία εδώ