Κώστας Μπέλσης, Δημόσια ιστορία. Εκεί όπου η κοινωνία συναντάει το παρελθόν


πλήρης τίτλος:

Κώστας Μπέλσης, «Δημόσια ιστορία. Εκεί όπου η κοινωνία συναντάει το παρελθόν», Πολιτικές και Κοινωνικές Επιστήμες, τεύχος 7, Σεπτέμβριος 2018, σ. 28-44