Ιάσονας Χανδρινός, Πόλεις σε πόλεμο 1939-1945πλήρης τίτλος:

Ιάσονας Χανδρινός, Πόλεις σε πόλεμο 1939-1945. Ευρωπαϊκά αστικά κέντρα υπό γερμανική κατοχή, Ο Μωβ Σκίουρος, Αθήνα 2018