Σπυρίδων Πλακούδας, Ο ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος (1946-1949): Πεδίο μάχης του Ψυχρού Πολέμουπλήρης τίτλος:

Σπυρίδων Πλακούδας, Ο ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος (1946-1949): Πεδίο μάχης του Ψυχρού Πολέμου, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2017

===

Αν και τερματίστηκε πριν από 60 χρόνια, ο Ελληνικός Εμφύλιος παραμένει επίκαιρος όσο ποτέ, ενώ η σχετική βιβλιογραφία είναι εκτενής. Σε αντίθεση με ομοειδή έργα, το βιβλίο αυτό ερμηνεύει τον ελληνικό εμφύλιο υπό το πρίσμα της στρατηγικής – όχι της ιστορίας ή της πολιτικής.
Κατά τον 21ο αιώνα, ο ανταρτοπόλεμος συνιστά τον πιο διαδεδομένο τύπο πολέμου παγκοσμίως, προκαλώντας αέναες διαφωνίες ως προς την καταλληλότερη μέθοδο αντιμετώπισής του. Ο ελληνικός εμφύλιος χρίζει ιδιαίτερης προσοχής ένεκα της διττής μοναδικότητάς του: είναι το πρώτο πεδίο σύγκρουσης μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και επίσης μια σπάνια περίπτωση ήττας ανταρτών κατά τον Ψυχρό Πόλεμο. Εμφάνισε μάλιστα μία σειρά από ιδιαιτερότητες που πυροδότησαν αλυσιδωτές εξελίξεις των οποίων η σημασία υπερέβαινε τα στενά όρια των Βαλκανίων. Για πρώτη φορά μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο οι ΗΠΑ επενέβησαν εν καιρώ ειρήνης για να υποστηρίξουν μια τρίτη χώρα που απειλείτο από ένα κομμουνιστικό αντάρτικο. Επίσης, ο ΟΗΕ όρισε τους πρώτους ad hoc παρατηρητές στην ιστορία του για να επιτηρούν μια σύγκρουση στο εσωτερικό ενός ιδρυτικού κράτους-μέλους του ΟΗΕ.
Ο συγγραφέας, μετά από χρόνια έρευνας σε μέχρι πρότινος απόρρητα ή μη προσβάσιμα αρχεία, αναλύει σε βάθος τον τρόπου που η Ελλάδα πρωταγωνίστησε στις διεθνείς εξελίξεις παρά το μικρό μέγεθός της αλλά και το πώς ένα ισχυρό αντάρτικο ηττήθηκε εντός μόλις 4 ετών.
Ένα ιδιαιτέρως χρήσιμο ανάγνωσμα τόσο στους μελετητές της σύγχρονης Ελληνικής ιστορίας όσο και των Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικής.

===

Ο Δρ Σπυρίδων Πλακούδας είναι επίκουρος καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικής στο American University in the Emirates και αντιπρόεδρος του ΚΕΔΙΣΑ. Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις του αφορούν τη σύγχρονη Ελληνική Ιστορία, το Κουρδικό Ζήτημα και την (υψηλή) στρατηγική με έμφαση στον ανταρτοπόλεμο και την τρομοκρατία.

===

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. epikentro