Εμμανουήλ Μαθιουδάκης, Όψεις της κοινωνικής ζωής της Αθήνας κατά την περίοδο 1944-1946 […]πλήρης τίτλος:

Εμμανουήλ Μαθιουδάκης, Όψεις της κοινωνικής ζωής της Αθήνας κατά την περίοδο 1944-1946: Επιβίωση και συνθήκες διαβίωσης, ταξική διαστρωμάτωση, κοινωνική διαμαρτυρία, μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Αθήνα 2017

===
Περίληψη

Η παρούσα μελέτη αποτελεί μία προσπάθεια διερεύνησης των κοινωνικών δεδομένων της Πρωτεύουσας, μετά την απελευθέρωση της Αθήνας το 1944 και έως την επικράτηση του Εμφυλίου Πολέμου το 1946. Εξετάζονται τα μείζονα ζητήματα της επιβίωσης και των συνθηκών διαβίωσης στον αστικό χώρο για το σύνολο του κοινωνικού σώματος καθώς και τα βασικά διαμορφωτικά διακυβεύματα της κοινωνικής διαστρωμάτωσης που παγιώθηκε στα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια. Το πολυκεντρικό αστικό τοπίο της Αθήνας στα πρόθυρα του Εμφυλίου αποτέλεσε το χωρικό στοιχείο μιας εντεινόμενης ταξικής πόλωσης που όχι μόνο δεν αμβλύνθηκε από τις ποσότητες της ξένης βοήθειας της UNRRA που έφταναν στο λιμάνι του Πειραιά, άλλα οξύνθηκε και κατέληξε στη βαθύτατη διαίρεση του Εμφυλίου Πολέμου. Τα νέα αστικά στρώματα, παρά τις εσωτερικές τους διαφοροποιήσεις, ανελίχτηκαν μετά την Απελευθέρωση, διαμορφώνοντας, ή διατηρώντας, ή διευρύνοντας την οικονομική τους δυναμική, μέσα από τον προσεταιρισμό της κρατικής μηχανής που μαζί με την ξένη βοήθεια αποτέλεσε τους βασικούς πυλώνες οικοδόμησης της μεταπολεμικής κοινωνίας. Από την άλλη τα λαϊκά στρώματα, αγωνίζονταν να επιβιώσουν, αντιμετωπίζοντας συνολικά μία ιδιόμορφη «συμμαχία» του κράτους με την ανώτερη αστική τάξη. Η δυστυχία στην Πρωτεύουσα συμπληρωνόταν από τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης και τις αρρώστιες που θέριζαν τις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, τους οικονομικά αδύναμους, τις λαϊκές συνοικίες, τους άστεγους. Το κοινωνικό κλίμα στην Αθήνα ήταν ασφυκτικό. Απείχε πάρα πολύ από την απατηλή εικόνα των σαλονιών του Κολωνακίου, των θελκτικών βιτρινών του Κέντρου και των πολυτελών κέντρων διασκέδασης.

==

Abstract
The present study constitutes an effort of exploring the social information about the Capital after the Liberation of Athens in 1944 until the predominance of the Civil War in 1946. Major issues of survival and living conditions in the urban location are being examined as far as it concerns the entirety of the social corpus as well as the basic formative will of the social classes which was stabilized in the first postwar years. The central urban location of Athens right before the Civil War constituted the rural feature of a major class conflict that was not soothed by the quantities of the foreign help of UNRAA that reached the port of Piraeus, but instead it was reignited and led to the profound division of the Civil War. The new urban class, despite their inner differences developed after the Liberation by means of forming, maintaining and intensifying their financial power or even by exploiting the state mechanism that composed the basic pillars of the postwar society construction. On the other hand, the lower class struggled to survive by suffering entirely from a peculiar alliance between the state and the upper civil class. In addition to the infelicity in the Capital can be also referred the appalling living conditions and the diseases that tormented the most vulnerable groups of the population, the impoverished individuals, the slum suburbs, the homeless. The social climate in Athens was suffocating. The reality abstained from the illusory images of the lounges in Kolonaki, the alluring shopwindows of the city centre and the exclusive entertainment places.

===

βλ. για την εργασία εδώ: panteion
το κείμενο εδώ: MathioudakisEm.
ή εδώ: academia.edu