Αγγελική Τζαφέρα, Ο Πειραιάς στην Κατοχή και την Αντίστασηπλήρης τίτλος:

Αγγελική Τζαφέρα, Ο Πειραιάς στην Κατοχή και την Αντίσταση, διδακτορική διατριβή, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Αθήνα 2017

==

Περίληψη:

Στόχος αυτής της διδακτορικής έρευνας είναι η ανάλυση της περιόδου της Κατοχής στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας καθώς και η οργάνωση και η ανάπτυξη του αντιστασιακού κινήματος του ΕΑΜ στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται θέματα όπως ο αριθμός των θανόντων από πείνα και από άλλες κατοχικές αιτίες θανάτου, ο ναυτικός αποκλεισμός του Πειραιά, οι βομβαρδισμοί της πόλης, ο τρόπος οργάνωσης και εξάπλωσης του ΕΑΜ στις συνοικίες, οι δωσίλογοι καθώς και ο αγώνας του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ εναντίον των κατακτητών στις κρίσιμες στιγμές της απελευθέρωσης.

Abstract: 

The purpose of this study is to analyze the period of the Occupation in the biggest port of the country and the rise of the partisan movement - EAM(National Liberation Front) at the wider area of Piraeus. Other issues which are under discussion in this study are, the number of people who died due to hunger and due to other occupied reasons, the naval blockade of Piraeus, the bombardments of the town, the organizational methods and the spread of the EAM to the local districts, the collaborationists and the struggle of EAM and ELAS(Greek Popular Liberation Army) against the Axis Power at the crucial moments of liberation.

==
Βλ. την εργασία εδώ