Τάσος Κωστόπουλος, Το Μακεδονικό στη δεκαετία του '40πλήρης τίτλος:

Τάσος Κωστόπουλος, «Το Μακεδονικό στη δεκαετία του '40», στο Χρήστος Χατζηιωσήφ (επιμ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, τόμος Δ΄, Ανασυγκρότηση - Εμφύλιος - Παλινόρθωση 1945-1952, μέρος 1ο, Βιβλιόραμα, Αθήνα 2009, σ. 363-415
[στο δημοσιοποιημένο από Τ.Κ. αντίστοιχα σελ. 3-55]

===
βλ. την εργασία εδώ