Δώδεκα μαθήματα για τον ελληνικό 20ό αιώναΕκδήλωση:
Δώδεκα μαθήματα για τον ελληνικό 20ό αιώνα
(Κύκλος Σεμιναρίων)

===

Ημερομηνία: 
23/02/2017 - 25/05/2017
Διοργάνωση: 
Χώρος: 
Εντευκτήριο της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού (ΕΜΝΕ – Μνήμων)
Ιστοσελίδα διοργάνωσης: 

===
βλ. τα "μαθήματα" εδώ