ΠΔΜ/ΤΔΕ, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (έδρα Φλώρινα), «Η Δυτική Μακεδονία στη δεκαετία 1940-1950»