Ανδρέας Αθανασιάδης – Ηλίας Γρούιος, […] Η περίπτωση της οργάνωσης «Ήλιντεν»
πλήρης τίτλος:

Ανδρέας ΑθανασιάδηςΗλίας Γρούιος, Σλαβομακεδόνες πρόσφυγες από την ελληνική Μακεδονία στην Ανατολική Ευρώπη 1949-1956. Η περίπτωση της οργάνωσης «Ήλιντεν», μεταπτυχιακή (δευτερεύουσα) εργασία, ΠΔΜ, Φλώρινα 2016

===

 βλ. την εργασία  εδώ