Ανδρέας Αθανασιάδης, Πρόσφυγες και Αριστερά στη Μακεδονία. Από την εγκατάσταση έως τον εμφύλιο. […]πλήρης τίτλος:

Ανδρέας Αθανασιάδης, Πρόσφυγες και Αριστερά στη Μακεδονία. Από την εγκατάσταση έως τον εμφύλιο. Μία προσέγγιση, μεταπτυχιακή (δευτερεύουσα) εργασία, ΠΔΜ, Φλώρινα 2016

===
βλ. την εργασία εδώ