Ραϋμόνδος Αλβανός - Ανδρέας Αθανασιάδης, «Μέρες απελευθέρωσης στη Δυτική Μακεδονία […]


πλήρης τίτλος:

Ραϋμόνδος Αλβανός - Ανδρέας Αθανασιάδης, «Μέρες απελευθέρωσης στη Δυτική Μακεδονία: Πολιτικές και κοινωνικές μεταβολές στο στάδιο μετάβασης της εξουσίας», στο Προκόπης Παπαστράτης - Μιχάλης Λυμπεράτος - Λη Σαράφη (επιμ.), Από την Απελευθέρωση στα Δεκεμβριανά. Μια τομή στην πολιτική ιστορία της Ελλάδας (Πρακτικά Συνεδρίου 19-23 Νοεμβρίου 2014), Πάντειο Πανεπιστήμιο-Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία, Αθήνα 2016, σ. 343-353

===

===
βλ. την ανακοίνωση: εδώ