Διονυσίου Πετράκου Αυτόγραφο Απομνημόνευμα (1940-1950)πλήρης τίτλος:

Μπέλσης, Κ. (επιμ.). Διονυσίου Πετράκου Αυτόγραφο Απομνημόνευμα (1940-1950). Αθήνα: ΚΕΝΙ - Πάντειο Πανεπιστήμιο 

==
Το αυτόγραφο απομνημόνευμα του Δ. Πετράκου εδώ