Κωνσταντίνου Δυναμίδη Αυτοβιογραφικές Σημειώσεις (1937-1950)πλήρης τίτλος:

Μπέλσης, Κ. (επιμ.) (2016).  Κωνσταντίνου Δυναμίδη Αυτοβιογραφικές Σημειώσεις (1937-1950). Αθήνα: ΚΕΝΙ - Πάντειο Πανεπιστήμιο 

==
Το αυτόγραφο απομνημόνευμα του Κωνσταντίνου Δυναμίδη εδώ