Πρ. Παπαστράτης Πρ. – Μ. Λυμπεράτος - Λη Σαράφη (επιμ.), Από την Απελευθέρωση στα Δεκεμβριανάπλήρης τίτλος:
Προκόπης Παπαστράτης - Μιχάλης Λυμπεράτος - Λη Σαράφη (επιμ.), Από την Απελευθέρωση στα Δεκεμβριανά. Μια τομή στην πολιτική ιστορία της Ελλάδας (Πρακτικά Συνεδρίου 19-23 Νοεμβρίου 2014), Πάντειο Πανεπιστήμιο-Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία, Αθήνα 2016