Θ. Σφήκας - Λ. Χασιώτης - Ι. Μιχαηλίδης (επιμ.), Δρόμοι του Δεκεμβρίου. Από τον Λίβανο στην Αθήνα, 1944πλήρης τίτλος:
Θανάσης Σφήκας - Λουκιανός Χασιώτης - Ιάκωβος Μιχαηλίδης (επιμ.), Δρόμοι του Δεκεμβρίου. Από τον Λίβανο στην Αθήνα, 1944, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2016

===

Η ενασχόληση με τον Δεκέμβριο του 1944 εκκινεί από τον συνδυασμό του διαρκούς ενδιαφέροντος για την περίοδο, τη διεύρυνση της επιστημονικής διαπραγμάτευσης με νέες οπτικές, μεθοδολογικά εργαλεία, τεκμήρια και ερωτήματα, και τη σθεναρή αντίσταση που προβάλλουν κάποιες από τις πρώτες αναλύσεις. Στόχοι του ανά χείρας βιβλίου είναι η «φωτογράφιση» της τρέχουσας έρευνας –ή τουλάχιστον, ενός μέρους της– για το ιστορικό πλαίσιο, τα χαρακτηριστικά, τις διαφορετικές όψεις και τις συνέπειες της σύγκρουσης∙ η ώσμωση μεθοδολογικών και ερμηνευτικών τάσεων∙ και η διερεύνηση της δυνατότητας να διατυπωθούν νέες συνθέσεις και ερμηνευτικά σχήματα.
Το βιβλίο αναζητά τα πολλαπλά διακυβεύματα του Δεκέμβρη, εξετάζει τον ρόλο που έπαιξαν οι κομματικές επιλογές και ο στρατιωτικός παράγοντας, διερευνά διαφορετικές όψεις της διεθνούς διάστασης των Δεκεμβριανών, αποτιμά την εμπειρία της σύγκρουσης σε τοπικό επίπεδο –στην πρωτεύουσα και την επαρχία– και, τέλος, αναδεικνύει τις αναπαραστάσεις της στην ιστοριογραφία, τη λογοτεχνία και τον δημόσιο λόγο στη σύγχρονη Ελλάδα. ===