Σταύρος Κωτσόπουλος, «Η συμβολή των σλαβομακεδόνων στο κίνημα Εθνικής Αντίστασης»

  πλήρης τίτλος:


Σταύρος Κωτσόπουλος, «Η συμβολή των σλαβομακεδόνων στο κίνημα Εθνικής Αντίστασης»,  στο περιοδικό: Νέος Κόσμος,  Δεκέμβρης 1961 (τεύχος 12/1961), σ. 63-71