Χρήστος Στέρπης, Διεθνής βοήθεια και επισιτισμός στην Κατοχική Ελλάδα, (1941-1944)πλήρης τίτλος:
Χρήστος Στέρπης, Διεθνής βοήθεια και επισιτισμός στην Κατοχική Ελλάδα, (1941-1944), μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα 2016

===
===

Περίληψη:

Σκοπός της εργασίας είναι να μελετήσει αρχικά τη διπλωματική χρονογραφία που οδήγησε στην αναθεώρηση του βρετανικού αποκλεισμού για την κατοχική Ελλάδα. Στη συνέχεια θα μελετηθούν οι φορείς που διαχειρίσθηκαν την εισαγόμενη βοήθεια, σε μία επιχείρηση μοναδική κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Ακολούθως θα ερευνηθεί η συμβολή της και το μέγεθος της συνεισφοράς της στην καταπολέμηση του λιμού που έπληξε την Ελλάδα κατά τη διάρκεια της κατοχής. Επιπλέον θα διερευνήσει του όρους και τις προϋποθέσεις που έθεσαν τα εμπλεκόμενα μέρη για την πραγματοποίηση αυτού που ονομάσθηκε από την ιστοριογραφία "σουηδικό σχέδιο"
===
Το πλήρες κείμενο της εργασίας εδώ