Χαράλαμπος Μηνασίδης, Η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μακεδονικό Ζήτημα τη δεκαετία του 1940πλήρης τίτλος:

Χαράλαμπος Μηνασίδης[1], Η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μακεδονικό Ζήτημα τη δεκαετία του 1940, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2016

===
αναδημοσίευση από: εκδόσεις Επίκεντρο
===

                                                              Περιγραφή:
 
Βασισμένο στη συλλογή Foreign Relations of the United States και σε ανέκδοτο υλικό από το αρχείο του Department of State που ανήκει στη συλλογή μικροταινιών του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Αίμου το παρόν βιβλίο αναλύει την εξέλιξη της πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών στη γεωγραφική Μακεδονία και το Μακεδονικό Ζήτημα τη δεκαετία του 1940. Η ανάλυση βασίζεται στις εξής θεματικές: (α) στα στρατηγικά, πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών, (β) στην επιρροή της αντικομμουνιστικής ιδεολογίας στα αμερικανικά κέντρα λήψης αποφάσεων και τις διπλωματικές αποστολές, (γ) στη σημασία που οι Αμερικανοί απέδιδαν στην Ελλάδα και στην ελληνική Μακεδονία και (δ) στη σημασία που απέδωσαν στη Γιουγκοσλαβία και τη γιουγκοσλαβική Μακεδονία μετά τη ρήξη Βελιγραδίου-Μόσχας. Η μελέτη επιδιώκει να επεξηγήσει τους άξονες, τους στόχους και τους μετασχηματισμούς της αμερικανικής πολιτικής. Εξετάζει τη Μακεδονία ως περιπτωσιολογική μελέτη και τη συνδέει με τα αμερικανικά συμφέροντα στην ευρύτερη περιοχή. Τέλος, ερευνά τη στάση, τις επιδράσεις και τις ιδέες των Αμερικανών διπλωματών και αξιωματούχων.
[1] Ο Χαράλαμπος Μηνασίδης πραγματοποιεί το διδακτορικό του στην Ιστορία στο University of Texas at Austin. H έρευνα του επικεντρώνεται στις πολιτικο-στρατιωτικές σχέσεις, τις κινητοποιήσεις, και τις μαζικές πολιτικές στη Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη και την Οθωμανική Αυτοκρατορία στα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ού αι. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας με ειδίκευση στην Ιστορία (2007) και του Τμήματος Πολιτικών Σπουδών (2014) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ολοκλήρωσε το πρώτο του μεταπτυχιακό στην Ιστορία των Πολεμικών Συγκρούσεων (2008) στο King’s College London και το δεύτερο στη Βαλκανική & Τουρκική Ιστορία (2013) στο ΑΠΘ. Παράλληλα, εργάστηκε ως βοηθός ερευνητή στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών από το 2007 έως το 2012.