Παναγιώτης Κουσουλίνης, Η Χωροφυλακή, η Εθνοφυλακή και η Εθνοφρουρά στην μετακατοχική Ελλάδα, 1944-1949πλήρης τίτλος:

Παναγιώτης Κουσουλίνης, Η Χωροφυλακή, η Εθνοφυλακή και η Εθνοφρουρά στην μετακατοχική Ελλάδα, 1944-1949, διδακτορική διατριβή, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 2016

===


===

Περίληψη:

Η Χωροφυλακή κατά την διάρκεια του Εμφυλίου (1944-1949) έδρασε υπό τις εντολές των κυβερνήσεων και αγωνίστηκε κατά του Κομμουνιστικού Κόμματος. Η Εθνοφυλακή συγκροτήθηκε ως ένοπλο δύναμη το Δεκέμβριο 1944 και συνέχισε έως το 1947. Η Εθνοφρουρά συγκροτήθηκε ως ένοπλο δύναμη στα τέλη του 1947 και συνέχισε έως και την λήξη του Εμφυλίου. Η Εθνοφυλακή χαρακτηρίστηκε από την αναποτελεσματικότητα και από την σκληρότητα κατά των κομμουνιστών πολιτών. Η Εθνοφρουρά χαρακτηρίστηκε από την αμυντική στρατηγική της και την προσπάθεια αποτροπής κομμουνιστικής δράσης στις περιοχές ευθύνης της.
==
The Gendarmerie during the Civil War (1944-1949) acted under the authority of governments and fought against the Communist Party. The National Guard was formed as an armed force in December 1944 and continued until 1947. The Home Guard was formed as an armed force in late 1947 and continued until the end of the Civil War. The Home Guard was characterized by inefficiency and hardness against communist citizens. The National Guard was marked by the defensive strategy and attempt to prevent communist action in areas of responsibility.

===
το πλήρες κείμενο της διατριβής εδώ