Τάσος Κωστόπουλος, Κόκκινος Δεκέμβρης. Το ζήτημα της επαναστατικής βίαςπλήρης τίτλος:

Τάσος Κωστόπουλος, Κόκκινος Δεκέμβρης. Το ζήτημα της επαναστατικής βίας, Βιβλιόραμα, Αθήνα 2016

===


περισσότερες πληροφορίες, βλ. εδώ