Σταύρος Κωτσόπουλος, «Γιορτασμός του Ήλιντεν στο “Ράντος”»πλήρης τίτλος:

Σταύρος Κωτσόπουλος, «Γιορτασμός του Ήλιντεν στο “Ράντος”»,  στο περιοδικό: Εθνική Αντίσταση, συλλογή 2η, Αύγουστος  1962, σ. 82/166-83/167