Τμήμα Ιστορίας της ΚΕ του ΚΚΕ (επιμ.), Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας. Συλλογή κειμένων [...]πλήρης τίτλος:
Τμήμα Ιστορίας της ΚΕ του ΚΚΕ (επιμ.), Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας. Συλλογή κειμένων. Έγγραφα από το Αρχείο του ΚΚΕ, Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 2016
===
===
Περιεχόμενα
Πρόλογος
·       Διακήρυξη της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για τα 70χρονα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας (ΔΣΕ) 1946-1949
·       Η περίοδος της "Λευκής Τρομοκρατίας" (1945-1946), προπομπός της ένοπλης ταξικής σύγκρουσης (Χάρης Ραζάκος)
·       Φυλακισμένοι και εξόριστοι στα 1945-1949 (Θεόφιλος Διαμαντής)
·       Τα Έκτακτα Στρατοδικεία των χρόνων 1946-1949 (Δόμνα Κόφφα)
·       Η στρατηγική του ΚΚΕ και ο αγώνας του ΔΣΕ (Κώστας Σκολαρίκος)
·       Οι εκλογές και το δημοψήφισμα του 1946 (Χρήστος Γιώγος)
·       Ο συσχετισμός των δυνάμεων, επιχειρησιακές δράσεις και το ζήτημα των εφεδρειών του ΔΣΕ (Γρηγόρης Δελημάρης)
·       Η Προσωρινή Δημοκρατική Κυβέρνηση (ΠΔΚ). Οι θεσμοί, το νομοθετικό έργο της και ο χαρακτήρας της εξουσίας (Φιλιώ Τόλια)
·       Η γυναίκα στη ζωή και στη δράση του ΔΣΕ (Τμήμα Ιστορίας της ΚΕ)
·       Η διαφώτιση στο ΔΣΕ (Στρατής Δουνιάς)
·       Η Υγειονομική Υπηρεσία του ΔΣΕ (Τμήμα Ιστορίας της ΚΕ)
·       Η κομμουνιστική και λαϊκή διανόηση κατά την τρίχρονη δράση του ΔΣΕ (Βασίλης Μόσχος)
·       Χρονολόγιο των κυριότερων πολιτικών και στρατιωτικών γεγονότων 1946-1949 (Ανάστασης Γκίκας)
Ντοκουμέντα
·       Έγγραφα από το Αρχείο του ΚΚΕ σχετικά με τον αγώνα του ΚΚΕ και του ΔΣΕ (με χρονολογική σειρά)
·       Κρατικές Πράξεις - Νομοθετικό Πλαίσιο (με χρονολογική σειρά)
·       Αρκτικόλεξα
·       Ονοματολόγιο