Λεόν Σαλτιέλ, Επαγγελματική Αλληλεγγύη και Ολοκαύτωμα. Η περίπτωση της Θεσσαλονίκηςπλήρης τίτλος:

Λεόν Σαλτιέλ[1], Επαγγελματική Αλληλεγγύη και Ολοκαύτωμα. Η περίπτωση της Θεσσαλονίκης, στο περιοδικό: Χρονικά [έκδοση του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου της Ελλάδος], τόμος 39ος, Αθήνα, Ιανουάριος-Ιούνιος 2016

(βλ. το άρθρο σε:   academia )


[1] Ο Λεόν Σαλτιέλ είναι υποψήφιος διδάκτορας σύγχρονης ελληνικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας