Βερόνικα-Στυλιανή Αποστόλου, Όψεις του κοινωνικού βίου στην πόλη της Καστοριάς [....] 1941-1944πλήρης τίτλος:

Βερόνικα-Στυλιανή Αποστόλου, Όψεις του κοινωνικού βίου στην πόλη της Καστοριάς την περίοδο της Κατοχής, 1941-1944, μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, ΠΑΜΑΚ, Θεσσαλονίκη 2016

===

περίληψη:

Η εργασία διερευνά τις όψεις της κοινωνικής ζωής στην Καστοριά. Δηλαδή, πρόκειται για μια έρευνα που έχει ως θεματικό κέντρο την καθημερινότητα των Καστοριανών σε συνθήκες πολέμου και ξένης κατοχής, τις στρατηγικές επιβίωσής τους, την κατοχική πολιτική και τα αντίποινα, την αντίσταση έναντι του κατακτητή τις ανθρώπινες απώλειες κατά την περίοδο 1941-1944.

βλ. τη διπλωματική εδώ