Βαγγέλης Τζούκας, H πρώτη περίοδος του Εμφυλίου Πολέμου (1946-1947)πλήρης τίτλος:

Βαγγέλης Τζούκας, «H πρώτη περίοδος του Εμφυλίου Πολέμου (1946-1947)», στο Αρτέμης Ψαρομήλιγκος - Βασιλική Λάζου (επιμ.), 1946-1949. Οι μεγάλες μάχες του Εμφυλίου Πολέμου, περ/κό: Ελλήνων Ιστορικά (διανέμεται με τον Τύπο της Κυριακής), τεύχος 4, εκδ. Δημήτρης Μπενέκος - Αλέξης Σκαναβής, Αθήνα 2012 , σ. 8-37

==
Ολόκληρο το άρθρο εδώ