«Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος στην Ελλάδα: Πόλεμος – Γερμανική Κατοχή – Εθνική Αντίσταση (1940 – 1944)»ΑΣΚΙ-ΚΙΚΠΕ 2015 «Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος στην Ελλάδα: Πόλεμος – Γερμανική Κατοχή – Εθνική Αντίσταση (1940 – 1944)»

==

Τάσος Σακελλαρόπουλος, «Ελληνικές ένοπλες δυνάμεις 1940-1944: Αλβανία, Μακεδονία, Κρήτη, Μέση Ανατολή. Πολεμική διάσταση και πολιτική εξέλιξη μέσω των συγκρούσεων»,

Χρήστος Λούκος, «Η πείνα στην Κατοχή: δημογραφικές, κοινωνικές και ψυχολογικές διαστάσεις»,

Ιωάννα Παπαθανασίου, «Η πόλη και η ύπαιθρος: αναζητήσεις της Αντίστασης στα χρόνια της Κατοχής»,

Ιάσων Χανδρινός, «Πόλεις σε Πόλεμο. Τα ευρωπαϊκά αστικά κέντρα κατά τη ναζιστική κατοχή 1939-1945 –Μια συγκριτική οπτική», http://www.blod.gr/lectures/Pages/viewlecture.aspx?LectureID=2004

Προκόπης Παπαστράτης, «Η ανάπτυξη της Εθνικής Αντίστασης και οι αντιδράσεις που δημιουργεί»,

Γιάννης Παπαθεοδώρου, «Λογοτεχνικές αποτυπώσεις του πολέμου και της Aντίστασης»,

Οντέτ Βαρών – Βασάρ, «Ελληνοεβραίοι κατά την Κατοχή: εκτόπιση, αντίσταση και επιβίωση. Ιστορία και μνήμη»,

Ηλίας Νικολακόπουλος, «Απελευθέρωση 1944. Η ανασύνταξη του πολιτικού σκηνικού»,