[…] η ίδρυση του «βουλγαρομακεδονικού κομιτάτου παρά τω άξωνι» στη Δυτική Μακεδονία […]πλήρης τίτλος:

Όλγα Μπελεγάκη, Ο ιταλικός παράγοντας και η ίδρυση του «βουλγαρομακεδονικού κομιτάτου παρά τω άξωνι» στη Δυτική Μακεδονία (Μάρτιος-Οκτώβριος 1943), Ελληνική Ιστορική Εταιρία, Πρακτικά ΛΒ’ Πανελληνίου Ιστορικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη 2011, σ. 159-175.

Τα πρακτικά εδώ
Το πλήρες κείμενο του άρθρου εδώ