ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, 4-6 Δεκεμβρίου 2014

Δρόμοι του Δεκεμβρίου: από τον Λίβανο στην Αθήνα, 1944

Τομέας Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, Λαογραφίας
και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αμφιθέατρο του Κτιρίου της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ, 3ης Σεπτεμβρίου – Πανεπιστημιούπολη 546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ