Αναστάσιος Αναστασίου « “Από τη ‘Βάρκιζα’ στον Εμφύλιο” ( […] από την περιοχή της Λάρισας)»
πλήρης τίτλος: Αναστάσιος Αναστασίου, “Από τη ‘Βάρκιζα’ στον Εμφύλιο” (Αρχεία, Τύπος, Απομνημονεύματα και Μαρτυρίες από την περιοχή της Λάρισας), μεταπτυχιακή εργασία, Πάντειο Πανεπιστήμιο-Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Αθήνα 2012


Ολόκληρη η εργασία εδώ