Μαρία Σπανού « “Το φαινόμενο του δωσιλογισμού και οι εκφάνσεις του”. […]»
πλήρης τίτλος: Μαρία Σπανού, «Το φαινόμενο του δωσιλογισμού και οι εκφάνσεις του». Διαστάσεις του φαινομένου στο νομό Αργολιδοκορινθίας μέσα από τα εκδοθέντα βουλεύματα του Ειδικού Δικαστηρίου Δωσιλόγων Ναυπλίου 1945-1946, μεταπτυχιακή εργασία, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα 2012


Ολόκληρη η εργασία εδώ