«Ο “τελευταίος πειρασμός” του ΚΚΕ, Ιούλιος 1947»πλήρης τίτλος:
Θανάσης Δ. Σφήκας, Ο «τελευταίος πειρασμός» του ΚΚΕ, Ιούλιος 1947, περ. Μνήμων, τόμος 14ος, Αθήνα 1992, σ.σ. 151-175.

Βλέπε το άρθρο εδώ