Περικλής Χριστίδης «Οι ελληνικές εθνικές διεκδικήσεις στη συνδιάσκεψη για την ειρήνη στο Παρίσι, 1946»αναδημοσίευση από: ΑΠΘ-ΨΗΦΙΟΘΗΚΗ

Πλήρης τίτλος: Περικλής Χριστίδης , Οι ελληνικές εθνικές διεκδικήσεις στη συνδιάσκεψη για την ειρήνη στο Παρίσι, 1946, διδακτορική διατριβή, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 2007

Περίληψη: Το έργο αναφέρεται σε ένα ορόσημο της ελληνικής αλλά και διεθνούς διπλωματικής ιστορίας, τη Συνδιάσκεψη της Ειρήνης που διεξήχθη στο Παρίσι το 1946. Ειδικότερα, αναλύεται η στάση των ελληνικών κυβερνήσεων και πολιτικών δυνάμεων, η στάση των Μεγάλων Δυνάμεων και οι αντιδράσεις των γειτόνων της Ελλάδας. Επίσης αναλύεται η διαμόρφωση των ελληνικών εδαφικών και, κατά δεύτερο λόγο, οικονομικών διεκδικήσεων ενώ αφιερώνεται σημαντική έκταση τόσο στους ελληνικούς χειρισμούς όσο και στην αντιμετώπιση των ελληνικών αιτημάτων και ενεργειών από τον "ξένο παράγοντα". Πρόκειται για μια κλασική προσέγγιση με βάση την πολυαρχειακή μέθοδο. Η βασική θέση είναι ότι η ελληνική ηγεσία αντιλήφθηκε τη Συνδιάσκεψη για την Ειρήνη που επρόκειτο να συγκληθεί μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου με όρους αναχρονιστικούς. Διαδοχικές κυβερνήσεις αλλά και το σύνολο σχεδόν των πολιτικών δυνάμεων της χώρας αντιμετώπισαν τη μεταπολεμική διευθέτηση ως μια δεύτερη ευκαιρία προκειμένου να επιτευχθεί ένα μέρος, τουλάχιστον, από τους στόχους τους οποίους η Ελλάδα δεν είχε κατορθώσει να πραγματοποιήσει κατά την προηγούμενη Συνδιάσκεψη του 1919-20 και να αντισταθμιστεί ένα μέρος, τουλάχιστον, από τις απώλειες που επέφερε η Μικρασιατική Καταστροφή. Οι έλληνες πολιτικοί δε φάνηκαν να αντιλαμβάνονται επαρκώς ότι το διεθνές σκηνικό, μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο είχε αλλάξει δραματικά με την ανάδυση δύο νέων πρωταγωνιστών με ασύγκριτα μεγαλύτερη ισχύ από τους παλαιούς, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Σοβιετική Ένωση. Στη δυσχερή αυτή συγκυρία αποδείχτηκε δυσεύρετη μια ηγεσία ικανή να αξιοποιήσει το ισχνό διπλωματικό κεφάλαιο της χώρας


Ολόκληρη η εργασία εδώ