Στρατής Κωνσταντάρας «Το "νέο κύμα" στην ελληνική ιστοριογραφία για την δεκαετία του 1940»
Πλήρης τίτλος: Στρατής Κωνσταντάρας, Το “νέο κύμα” στην ελληνική ιστοριογραφία για την δεκαετία του 1940, μεταπτυχιακή εργασία, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα 2012


Ολόκληρη η εργασία εδώ