Στρατός και Πολιτική στον εικοστό αιώνα: η ελληνική περίπτωση

Πλήρης τίτλος:

Βαγγέλης Τζούκας, Στρατός και Πολιτική στον εικοστό αιώνα: η ελληνική περίπτωση, Τα Ιστορικά, Ελευθεροτυπία, ειδική έκδοση: Κινήματα, Πραξικοπήματα, Δικτατορίες στην Ελλάδα του 20ου αιώνα, Μάιος 2011, σ. 9-32

Το πλήρες κείμενο εδώ