Δημήτρης Κουτσούρης «Οι εθνικιστικές αντιστασιακές οργανώσεις στη Μακεδονία την περίοδο της Κατοχής […]»
Πλήρης τίτλος: Δημήτρης Κουτσούρης, Οι εθνικιστικές αντιστασιακές οργανώσεις στην Μακεδονία την περίοδο της κατοχής (1941-1944): η περίπτωση της οργάνωσης "Υπερασπισταί Βορείου Ελλάδος", "Πανελλήνια Απελευθερωτική Οργάνωσις", μεταπτυχιακή εργασία, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα 2012


Ολόκληρη η εργασία εδώ