Γιώργος Λυκουργιώτης «Ο ιδεολογικός λόγος του κέντρου μέσα από τις εφημερίδες Ελευθερία και Βήμα (1945-1949)»αναδημοσίευση από:

Πλήρης τίτλος: Γιώργος Λυκουργιώτης, Ο ιδεολογικός λόγος του κέντρου μέσα από τις εφημερίδες Ελευθερία και Βήμα (1945-1949), μεταπτυχιακή εργασία, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα 20009


Ολόκληρη η εργασία εδώ