Πολιτικές προοπτικές και δυνατότητες κατά την Απελευθέρωσηπλήρης τίτλος:

Γιώργος Μαργαρίτης, Πολιτικές προοπτικές και δυνατότητες κατά την Απελευθέρωση, περ.Μμήμων, τόμ. 9, Αθήνα 1984, σσ. 175-193