Κωνσταντίνος Αλεξίου «Ο δοσιλογισμός στην Ελλάδα της Κατοχής μέσα από την εφημερίδα Ελληνικόν Αίμα»
Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, ΠΜΣ, κατεύθυνση Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία, 2013

Η εργασία πραγματεύεται με την έννοια του δοσιλογισμού και τις εφαρμογές του τόσο μέσα από την κατοχική εφημερίδα Ελληνικόν Αίμα όσο και από τις εκφάνσεις που είχε ο δοσιλογισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, η εργασία αποτελείται από τρία βασικά μέρη: την μελέτη και ανάδειξη στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με τον δοσιλογισμό από την εφημερίδα Ελληνικόν Αίμα, την εννοιολόγηση του φαινομένου του δοσιλογισμού με την παράλληλη παράθεση των πιο σημαντικών ευρωπαϊκών παραδειγμάτων του και τέλος με την παρουσίαση της ελληνικής περίπτωσης συνεργασίας με τον κατακτητή, αναδεικνύοντας παράλληλα τις προβληματικές και τα ζητήματα που προκύπτουν σε ιστοριογραφικό επίπεδο.

Ολόκληρη η εργασία εδώ