Η λαϊκή υποστήριξη του ΕΑΜ στο τέλος της Κατοχής
πλήρης τίτλος:

Lars Baerentzen, Η λαϊκή υποστήριξη του ΕΑΜ στο τέλος της Κατοχής, περ.Μμήμων, τόμ. 9, Αθήνα 1984, σσ. 157-173