Δημήτρης Λυβάνιος «Η Μακεδονία των Κομμουνιστών: […]»Δημήτρης Λυβάνιος «Η Μακεδονία των Κομμουνιστών: όψεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και του Κομμουνιστικού Κόμματος Γιουγκοσλαβίας για το Μακεδονικό Ζήτημα κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου (1918-1940)»


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή,
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Θεσσαλονίκη 1991


MA Abstract : This dissertation aims to explore the conflict caused between the communist parties of the Balkans over the Macedonian Question. More specifically, it discusses the stance of the Greek and the Yugoslav Communist Parties in relation to the issue of Macedonia, as it emerges from the national and political particularities of the two countries. The role of the Bulgarian Communist Party and the policy of the Third International (Comintern) complete the study, thus enabling the reader to understand the overall political scene in which the communist parties of the period moved. Based on the above, the present work attempts to define and evaluate intra-party and outside factors that finally pushed the Greek and Yugoslav Communist Parties to adopt a common foreign policy on the Macedonian Question during the midwar years.

Full text is not available / Η πλήρης μορφή του κειμένου δεν είναι διαθέσιμη, από Ψηφιοθήκη ΑΠΘ: http://invenio.lib.auth.gr/record/48482?ln=el