Αναστασία Κουρούπη «Οι ανταρτόπληκτοι: συμβολή στην κοινωνική ιστορία της Δυτικής Μακεδονίας»Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, 
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Θεσσαλονίκη 2001

MA Abstract : Following the historic framework of the civil war, which analyzes the events that led to this war, the phenomenon of white terrorism, the outbreak of the war and the cleansing operations of the military, the dissertation attempts to explore the movements of populations that are observed in this period, and establish the reasons that led certain groups of people to the decision to move, as well as the magnitude and conditions of these movements. Later, the dissertation discusses the translocation of the Western Macedonia refugees, quoting tables which present in detail the places of origin and settlement of refugees, and specific figures. The second part of the study closes with the conditions of settlement and housing problems refugees faced, their housing premises in Thessaloniki, their living conditions, and employment issues. The third part discusses efforts for the repatriation of refugees, while the fourth, and last, chapter examines the consequences these population movements had on Greek society.
Full text is not available / Η πλήρης μορφή του κειμένου δεν είναι διαθέσιμη, από Ψηφιοθήκη ΑΠΘ: http://invenio.lib.auth.gr/record/48505?ln=el