Ομάδα Μελέτης Εμφυλίων Πολέμων

Συνέδριο:
Χρήσεις και Καταχρήσεις της Ιστορίας: Η Δημόσια Ιστορία στην Ελλάδα


ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΜΦΥΛΙΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ ● ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ● ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΝ ΓΝΩΣΕΙ INTERNATIONAL FEDERATION FOR PUBLIC HISTORY

Δημαρχείο Βόλου Αίθουσα Συνεδριάσεων
30 Αυγούστου - 1 Σεπτεμβρίου 2013
Το πρόγραμμα εδώ.