Φωτογραφίες του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας (1946-49)Συλλογή φωτογραφιών που χρησιμοποιήθηκαν στις έντυπες εκδόσεις του Δ.Σ.Ε. (οι περισσότερες)/
από την αντίστοιχη φωτογραφική μελέτη του Μ. Κασιμάτη