Οι Υπερδυνάμεις και το Ελληνικό Ζήτημα, 1945-1949Ταυτότητα άρθρου: Ιωάννης Σακκάς, «Οι Υπερδυνάμεις και το Ελληνικό Ζήτημα, 1945-1949», σ. 295-313. Στο Γρ. Ψαλλίδας (επιμ.), Οι εκλογές του 1946.  Σταθμός στην Πολιτική  Ιστορία  της  Σύγχρονης Ελλάδας. Αθήνα, Πατάκης, 2008.