Η εποχή των ρήξεων. Η ελληνική κοινωνία στη δεκαετία του 1940αναδημοσίευση από: http://www.epikentro.gr/
Πλήρης τίτλος
Η εποχή των ρήξεων. Η ελληνική κοινωνία στη δεκαετία του 1940, επ. Πολυμέρης Βόγλης, Ιάσωνας Χανδρινός, Φλώρα Τσίλαγα, Μενέλαος Χαραλαμπίδης, Επίκεντρο 2012

Περιεχόμενα
 Γιάννης Σκαλιδάκης, Η διανομή της ξένης βοήθειας στην επαρχία την περίοδο της Κατοχής: κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις
Μαρία Καβάλα, Οι οικονομικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων της Θεσσαλονίκης στα χρόνια της Κατοχής
Δημήτρης Θρασυβούλου, Εφοδιασμός και πολιτική στην απελευθερωμένη Σάμο. Το φιλελεύθερο πείραμα Γρηγορίου
Βασιλική Λάζου, Οι «εσωτερικοί πρόσφυγες» του εμφυλίου πολέμου. Ζητήματα χαρακτηρισμού και πρόνοιας
Φλώρα Τσίλαγα, Δράσεις και αντιδράσεις μεροληψίας: η αποστολή της UNRRA στην Ελλάδα, 1945-1947
Μενέλαος Χαραλαμπίδης, Διεύθυνση Ειδικής Ασφαλείας του Κράτους. Η αιχμή του αντικομμουνιστικού αγώνα της κυβέρνησης Ράλλη στην κατοχική Αθήνα
Ιάσονας Χανδρινός, Οργάνωση Περιφρούρησης Λαϊκού Αγώνα (ΟΠΛΑ): Μια πρώτη προσέγγιση
Δημήτρης Κουσουρής, Η εκκαθάριση των εκκαθαριστών. Το δικαστικό σώμα και η συνέχεια του κράτους 1944-1945
Νίκος Βαφέας – Βαγγέλης Τζούκας, Η πολιτική κληρονομιά του ΕΔΕΣ: Το Εθνικόν Κόμμα Ελλάδος (1945-1950)
Ραϋμόνδος Αλβανός, Οι πολιτικές επιλογές των σλαβόφωνων της Δυτικής Μακεδονίας στον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο
Πολυμέρης Βόγλης, «Γυναίκες που πολεμούν σαν άντρες». Θεωρήσεις του φύλου στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας
Λουκής Χασιώτης, Η σύνδεση του ισπανικού και του ελληνικού εμφύλιου πολέμου στη δεκαετία του 1940