Το Ανοιχτό Σεμινάριο Οικονομικής Ιστορίας

σας καλεί στην ομιλία με τίτλο

Κράτος και επανάσταση: Η ανασυγκρότηση του κράτους στον εμφύλιο πόλεμο

Πολυμέρης Βόγλης (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

Σχολιαστής: Γιώργος Σταθάκης (Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος έχει μελετηθεί κυρίως από τη σκοπιά των προθέσεων και δυνατοτήτων του Κομμουνιστικού Κόμματος. Πολύ λιγότερη προσοχή έχει δοθεί στην αντίπαλη πλευρά και στους τρόπους με τους οποίους το καθεστώς αντιμετώπισε την απειλή της κομμουνιστικής επανάστασης. Σε μεγάλο βαθμό, όμως, ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος κρίθηκε από το γεγονός ότι το κράτος όχι μόνο δεν κατέρρευσε εξαιτίας του αλλά αντίθετα ισχυροποιήθηκε. Η ανακοίνωση θα επικεντρωθεί στο ζήτημα του κράτους μετά τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου για να εξετάσει την ανασυγκρότηση του ως μια διπλή διαδικασία: ως αποκατάσταση των βασικών λειτουργιών του κράτους οι οποίες είχαν ανασταλεί στα χρόνια της Κατοχής και ταυτόχρονα ως οικοδόμηση ενός μηχανισμού ικανού να καταστείλει την επανάσταση.

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2012, 18:00

Ιστορικό Αρχείο Πανεπιστημίου Αθηνών, Σκουφά 45